Kotisivujen merkitys yritykselle

Julkaistu: 9 lokakuun, 2020

Kotisivut yritykselle on nykyään iso juttu. Tosin kun kyse on omasta yrityksestä, voi se herättää epävarmuutta ja kysymyksiä, joihin toivotaan vastauksia. Ovatko kotisivut siis kannattavat?

Jotta yritys pääsisi alkuun tarvitsee tämä tuotteen tai palvelun, jota myydä. Nämä eivät kuitenkaan ilman asiakkaita saa yritystoimintaa liikkeelle, sillä asiakkaat ovat yrityksen toiminnan elinehto. Tällöin puhutaan asiakashankinnasta.

Miten siis yritykselle saisi asiakkaita?

Näkyvyydellä: kuulu, näy, markkinoi. Käytä sosiaalista mediaa, vieraile yritystoimintaasi liittyvillä messuilla, mutta ennen kaikkea on suositeltavaa hankkia kotisivut.

Miksi? Lukemalla tätä artikkelia eteenpäin pääset jyvälle, miksi kotisivuilla on suuri merkitys yritykselle.

 

 

Näkyvyyttä yritykselle

 

WordPress kotisivut, kotisivujen merkitys yritykselle.

 

Yleisesti näkyvyys on yritykselle hyvin tärkeää. Yritys ei voi saada asiakkaita ilman näkyvyyttä tai ainakin uusien asiakkaiden hankinta on vaikeampaa, sillä yrityksen olemassaolo ei olisi kuluttajien tiedossa. Hyvällä näkyvyydellä taataan, että yritys voi myydä tarjoamaansa palvelua tai tuotetta sitä kaipaaville asiakkaille ja näin jatkaa toimintaansa.

Fonecta muun muassa kertoo, että nykyään peräti kuluttajista 84% aloittaa tiedon etsinnän hakemisen netistä, mikä taas merkitsee että verkossa yritysten näkyvyys hakukoneissa on äärimmäisen tärkeää. Jos vaikka yrityksen löytää googlettamalla heti ensimmäiseltä hakuriviltä tai -sivulta on suurempi todennäköisyys, että useampi potentiaalinen asiakas (eli liidi) päätyy yrityksen sivuille – oli ne sosiaalisen median kanavat tai yrityksen omat kotisivut.

Valitettavasti näkyvyyttä hakukonerivillä ei voi yksin somealustoiden avulla määrittää, ellei kuluttaja osaa erityisesti hakea yritystä nimellä. Tällöin on hyvin tärkeää, että yrityksellä on omat kotisivut.

 

Mikä siis tekee juuri kotisivuista tärkeän yritykselle?

 

Kotisivut ovat verkossa yrityksen ns. virtuaalinen päämaja, mikä tulee jo sanassa itsessään ilmi (koti + sivu). Ylläpitäjällä on valta ja hallinta päättää miltä kotisivut näyttävät, mitä tietoa ne antavat sivua vieraileville kuluttajille ja miten tämä tieto löytyy sivuilta. Suositeltavaa onkin, että tiedon löytää helposti ja nopeasti ilman että potentiaalisen asiakkaan täytyy arvata mistä hän tarvitsemansa tiedon löytäisi. Mitä pidempään verkkosivulla vieraileva joutuu etsimään kaipaamansa tietoa, sitä todennäköisemmin hän lähtee etsimään vastaavaa tietoa muualta.

Yrityksen kotisivujen näkyvyyttä verkossa voidaan määritellä kotisivujen hakukoneoptimoinnilla. Oikeat avainsanat, sisällön miellyttävä lukemisen selkeys ja mielenkiintoisuus takaavat jo alkuun, että hakukoneet löytävät kyseisen sivun helpommin useamman muiden erilaisten yrityksien kotisivujen joukosta.

Tärkeää on siis muistaa, että yritys kilpailee kuitenkin muiden samanlaista tuotetta tai palvelua myyvien yritysten kanssa näkyvyydestä ja näin ollen asiakkaista. Myös tilanteet, jossa yrityksellä on aivan uusi idea – tuote tai palvelu – jolla ei ole paljon kilpailua ja näin ollen sitä ei välttämättä kaikki etsi, hyötyy omista kotisivuista.

 

Sosiaalinen media vai kotisivut?

 

Mielessä ehkä herää kysymys: Mikä merkitys verkossa kotisivuilla olisi yritykselle, jos samoja palveluja ja tuotteita voidaan kuitenkin mainostaa somealustoilla ja vieläpä ilmaiseksi, nopeasti ja helposti? Löytäväthän ihmiset silloin yrityksen palvelut ja tuotteet jo kyseisiltä alustoilta.

Totta. Ja tietenkin somealustalla kuluttajien ja yrityksen välinen vuorovaikutus on paljon helpompaa. Kommentteja saa heti uuden julkaisun alle ja niitä voi olla kiva lukea sekä niihin voi helposti vastata takaisin. Facebookissa ja Twitterissä julkaisuja jaetaan näppärästi eteenpäin, ja näin voi esim. mainos tuotteesta tai palvelusta levitä nopeasti potentiaalisten asiakkaiden eteen. Julkaisu, jossa on esimerkiksi määräaikainen kilpailu, voi hyötyä erittäin paljon jakotoiminnosta, minkä avulla julkaisu kilpailusta leviää helposti ihmisten välillä eteenpäin.

 

Sosiaalisella medialla ja omilla kotisivuilla on kuitenkin merkittävä ero.

 

Kuva sosiaalisen median sovelluksista, kotisivujen merkitys yritykselle.

 

Lyhyesti: Kaikki eivät käytä esim. Facebookia tai Instagramia, mikä voi jo karkottaa potentiaalisen asiakkaan, eikä kuluttaja välttämättä löydä palveluja tai tuotteita yhtä näppärästi somealustoilta.

Pidempi selitys: Potentiaaliselle asiakkaalle sisällön – tuotteen, palvelun tai tiedon – nopea löytäminen somealustalta voi olla haastavaa. Jos esimerkiksi yritys myy useampaa tuotetta ja on ollut toiminnassa jo tarpeeksi pitkään, että siitä on syntynyt niin monta Facebook, Twitter tai Instagram julkaisua, joutuisi potentiaalinen asiakas mitä ilmeisemmin selaamaan läpi useampia julkaisuja, jotta hän löytäisi sen mitä alun perin haki. Yritys kuitenkin menettää tässä asiakkaat, jotka eivät jaksa selata niin pitkälle tai eivät edes välttämättä löydä hakemaansa. Nykyään tiedon täytyy olla saatavilla ainakin parin klikkauksen päästä – ja nopeasti.

Kyseisillä somealustoilla ihmiset, jotka seuraavat yritystä, voivat myös jättää huomioimatta yrityksen julkaisuja, sillä kaikesta huolimatta kuluttajat seuraavat myös ystäviään, muita yrityksiä ja ryhmiä, jotka saattavat aktiivisesti julkaista useita julkaisuja päivässä. Eli sisällöntuottajia löytyy nykyään niin paljon, että jo somealustoilla kilpailu näkyvyydestä voi olla erittäin kovaa, mikä tarkoittaa ettei ilman kotisivuja enää voi välttämättä pärjätä. Kaikki kuluttajat eivät myöskään ole yhtä aktiivisia somessa, joten saattavat senkin takia välttää vahingossa muutamia julkaisuja, jotka muuten saattaisivat heitä kiinnostaa.

 

Vanha tieto on myös hyvä päivittää.

 

Ja mitä jos somealustalla vierailevien ihmisten hakemat tuotteet eivät olekaan saatavilla, mutta julkaisu jonka he ovat löytäneet kertoo toista – eli sisältää vanhaa tietoa. Toki yritys voi tehdä uuden julkaisun ja mainita tämän, mutta valitettavasti kaikki eivät välttämättä tätä tietoa saa tai löydä. Vanhoja julkaisuja voi myös muokata Facebookissa ja Instagramissa, mutta sitä ei tehdä niinkään tällaisissa tilanteissa, koska uuden tiedon tiedottaminen ihmisille vaatii sen että tehdään uusi julkaisu. Harva myöskään rupeaa kaivamaan vanhoja somejulkaisuja, joihin tehdä muokkauksia. Muistaisitko sinä julkaisun, jonka kirjoitit pari kuukautta, puoli vuotta tai vuosi sitten?

Näiden lisäksi yleensä somealustan ulkoasun muokkaaminen voi olla rajallista (tai ei saatavilla), mikä estää yritystä rakentamasta brändiään esim. muokkaamalla somealustasta yrityksen näköisen.

 

Mikä sitten on ratkaisu?

 

Kotisivut. Omat kotisivut tarjoavat taas selattavan sisällön löytämisen helpommin (edellyttäen, että sivut on rakennettu hyvin) ja yleensä parin klikkauksen päästä. Kotisivujen muokkaaminen ja päivittäminen on myös suurimmalta osalta itse ylläpitäjän käsissä, joten voit itse päättää minkä näköiset sivut omalla yritykselläsi on.

Näiden lisäksi yrityksen omia kotisivuja pystyy itse ylläpitäjä hakukoneoptimoimaan, mikä lisää verkossa yrityksen näkyvyyttä yleisölle ja takaa että uudet asiakkaatkin löytävät lopulta yrityksen kotisivut, vaikka he eivät olisi aikaisemmin koko yrityksestä kuullutkaan.

Toki yrityksen ja kotisivujen näkyvyyttä voidaan kasvattaa myös esim. sosiaalisessa mediassa mainostamisella, vaikuttajamarkkinoinnilla, natiivimainonnalla ja Google-mainonnalla (Google Ads).

Aktiivinen markkinointi yrityksen ja tämän toiminnan ympärillä on kokonaisuudessaan tärkeää – teki sen ilmaiseksi somekanavien kautta kirjoittamalla ja jakamalla julkaisuja tai vaikka maksamalla näkyvyydestä rahallisesti Googlelle mainospaikasta. Muista kuitenkin, että ilman omia kotisivuja nämä markkinointikikat eivät pitkällä tähtäimellä kuitenkaan hyödytä yhtä hyvin yritystä.

 

Google hakukoneena, kotisivujen merkitys yritykselle.

 

Jos yrityksellä ei ole ennestään ollut kotisivuja ja yrityksen palveluja ja tuotteita on aikaisemmin markkinoitu pelkästään sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, Instagram), on todennäköistä että nykyiset asiakkaat löytävät yrityksen jatkossa myös kyseisiltä somealustoilta. Näin ollen on tärkeää, kun yrityksellä on uudet kotisivut niin heti ensimmäiseksi asiakkaita kannattaa ohjata vierailemaan kyseisillä sivuilla. Jatkossa kotisivun voi mainita sulavasti mainostaman tuotteen tai palvelun ohella, jossa ohjataan juuri potentiaalisia asiakkaita ja nykyisiä asiakkaita sivulle lukemaan yrityksen tuotteesta tai palvelusta lisää.

Jotta Googlen hakukone pitäisi yrityksen kotisivua tärkeänä, pitää perushakukoneoptimoinnin lisäksi olla aktiivinen yrityksen omissa sosiaalisen median kanavissa.

Näytä siis hakukoneille miksi juuri sinun yrityksesi kotisivut ja sen tarjoama tuote, palvelu tai tieto on tärkeää! Vältä kuitenkin ylioptimointia.

 

 

Brändin rakentaminen

 

Brändi, eli lyhyesti mielikuva, jonka ihmiset ovat esim. yrityksestä, henkilöstä tai jopa tuotteesta saaneet. Puhuttaessa yrityksestä brändi syntyy yhteistuloksena kaikesta yritykseen liittyvästä toiminnasta ja asiakaskokemuksista. Nykyään ihmisten on helppo vain käydä lukemassa arvosteluja yrityksestä, tuotteista ja palveluista, joiden perusteella he rakentavat mieleensä tietynlaisen mielikuvan yrityksestä. Myös kuluttajien välinen viestintä yrityksen toimintaan liittyvissä asioissa vaikuttaa yritysbrändiin.

Yritykset ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse ja puhelimitse, mutta myös kasvotusten esimerkiksi toimistossa tai myymälässä. Työntekijä edustaa yritystä, joten on tärkeää kouluttaa uusi työntekijä ymmärtämään yrityksen arvot ja miten toimia vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa. Hyvä asiakaspalvelu on aina ollut tärkeä osa yritysten toimintaa.

Omien kotisivujen avulla voidaan myös rakentaa yrityksen brändiä. Yksi ihmisten aisteista on näkö, jota hyödynnämme monessa asiassa. Hyödyntäkäämme sitä siis brändin rakentamisessa. Persoonallisella ulkoasulla voi rakentaa yritykselle kuvan – imagon ja brändin, esimerkiksi käyttämällä yrityksen omia värejä logon ohella. Ajan myötä ihmiset alkavat yhdistämään yrityksen nimeä tämän visuaaliseen kuvaan, jonka se on kuluttajille toistuvasti näyttänyt. Yritykselle voi siis rakentaa juuri sellaiset kotisivut, jotka kuvastavat yritystä itseään ja sen toimintaa.

 

 

Yrityksen aukioloajat

 

Yrityksen toimitilat eivät välttämättä ole auki 24/7. Poikkeuksena tietenkin ovat tietyt huoltoasemat, jotka ovat toiminnassa koko kellon ympäri, mutta normaalisti suurin osa yrityksistä kuitenkin noudattaa tiettyä aikataulua. Toisaalta, voi olla myös että yritys ei vielä omista toimitiloja ja yrityksen toiminta tehdään kotoa käsin. Tällöin yrittäjä itse toteuttaa omaa työaikatauluaan ja mitä ilmeisemmin pitää yhteyttä asiakkaisiinsa sähköpostitse, puhelimitse ja somealustojen kautta.

Kuluttajat kuitenkin etsivät yrityksen aukioloaikoja hakukoneilla ja näin ollen on tärkeää, että tieto löytyy, vaikka kyseessä olisi 24h huoltoasema. Tätä tietoa voivat jotkut ihmiset tarvita!

 

Saavuta nykyiset ja uudet asiakkaat, vaikka aukioloajan ulkopuolella!

 

Facebook-sivut osaa näyttää kätevästi yrityksen aukioloajat, mutta omilla kotisivuilla saisi yritys esille aikataulun lisäksi mahdollisuuden esitellä fiksusti vaikka myymäänsä tuotetta tai palvelua, joka herättäisi mahdollisesti potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen samalla, kun tämä etsii yrityksesi yhteystietoja.

Kotisivuille saat kaikki yhteystiedot, yhteydenottolomakkeet ja muun yrityksen kaipaamat asiat näppärästi esille kuluttajan eteen, jolloin hänen ei tarvitse tehdä ylimääräistä työtä näiden etsimiseen. Se kasvattaa jo itsessään todennäköisyyttä saada uusia asiakkaita.

 

Kellokuva, aukioloajat ja kotisivujen merkitys yritykselle.

 

TL;DR: Jos haluat että yrityksesi löytyisi helpommin verkossa ja haluat kasvattaa näkyvyyttä, asiakaskuntaa sekä rakentaa yrityksen brändiä – tällöin omat kotisivut tulevat kuvaan!

Yhteystiedot ja yhteydenottolomake

Kotisivut yritykselle logo, Kotisivusi fi tekee kotisivut yrityksille ympäri Suomen, Oulu Helsinki Turku Joensuu Kuopio Tampere Jyväskylä Rovaniemi.

Asiakaspalvelu ja myynti

Joona Tuomivaara

+358 40 5902072

Kotisivut yritykselle tekee Joona Tuomivaara

    Vuotta kokemusta

    Kotisivujen hinta alkaen